Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Slik lykkes du med prosjektstyring

I svært mange bedrifter er prosjekter den foretrukne måten å jobbe på. Med god prosjektstyring kan dette både være en effektiv og oversiktlig arbeidsmetodikk. God prosjektledelse kommer imidlertid ikke av seg selv. For å lykkes med prosjektbasert arbeid er det først og fremst avgjørende med gode prosjektstyringsverktøy tilpasset deres arbeidshverdag. Invo leverer løsninger som gjør det enklere å håndtere prosjekter i alle faser. Foto: Invo AS

Velg riktig prosjektstyringsverktøy

Når du skal velge prosjektstyringsverktøy for din bedrift, er det flere ting som må med i beregningen. Tenk nøye gjennom hvordan dere jobber i dag, men også hvordan dere ønsker å jobbe i fremtiden. Med riktig prosjektstyringsverktøy kan dere øke transparens og effektivisere samarbeidet om prosjektene deres. Informasjon som er relevant for de som jobber på prosjektene blir mer tilgjengelig, samtidig som delegering, overlevering og gjenfinning av informasjon blir langt enklere.

Les mer om hva prosjektstyring innebærer her

 

Invo leverer en skybasert prosjektstyringsløsning bestående av ulike moduler. Med Invo Prosjekt oppretter og administrerer dere alle bedriftens prosjekter. Ved å også inkludere Invo Prosjektstyringsverktøy får dere en visuell fremstilling av prosjektene, og en god oversikt og status over pågående, avsluttede og fremtidige prosjekter.

 

Les også: «5 grunner til at din bedrift trenger et prosjektstyringsverktøy».

 

En skybasert løsning forenkler arbeidsflyten

For mange bedrifter vil et skybasert prosjektstyringsverktøy være nøkkelen til å lykkes med prosjektstyringen. Ikke alle arbeidsoppgaver utføres på et kontor. Enten dere har ansatte ute på reise, anleggsarbeidere på byggeplasser eller på andre måter møter kundene deres der de er, vil arbeidsflyten bli mer effektiv når all prosjektinformasjon til enhver tid er tilgjengelig.

 

Et skybasert prosjektstyringsverktøy gir også mer standardiserte prosesser innad i bedriften. Fordi alle har tilgang til verktøyet uansett hvor de jobber fra, har de også god oversikt over bedriftens maler og arbeidsrutiner. Dermed blir det enklere å registrere nødvendig informasjon på riktig måte umiddelbart. Sjansen for at viktig informasjon går tapt reduseres derfor betraktelig. Standardisert informasjonsflyt og skriftlig kommunikasjon vil være en stor fordel når ansatte skal ta over oppgaver eller aktiviteter noen andre i bedriften har påbegynt, og ikke minst når noen slutter og nye ansatte kommer til.

 

Integrert prosjektstyringsverktøy

 

En av de store styrkene til vårt prosjektstyringsverktøy er at det er tett integrert med øvrige moduler som prosjekt og styringssystem. Invo Prosjekt kan integreres med blant annet Microsoft Teams, men også med andre løsninger og systemer dere bruker i dag. Dere får samlet alle verktøy som er viktige for at dere skal kunne arbeide med prosjektene deres på en oversiktlig plattform. Systemet leveres ferdig satt opp med alle integrasjoner, slik at dere kommer raskt i gang med prosjektstyringen.

 

Invo Prosjektstyringsverktøy er en del av vår komplette løsning for eiendom, bygg- og anleggsbransjen. Les mer om Invo Prosjektportal.

 

Kort sagt vil Invo sørge for at dere får effektivisert arbeidsflyten. Invo Prosjekt blir prosjektportalen der alt starter når et nytt prosjekt skal igangsettes. Når et prosjekt opprettes i Invo vil predefinerte prosesser starte opp, slik at arbeidsrom opprettes og riktige tilganger gis. I løsningen finner dere alt av maler som typisk bor i et kvalitetssystem, men også tilgang til en visuell fremstilling av faser i prosjektet, med tilhørende aktiviteter, oppgaver og sjekklister.

 

Kvalitetssikring i alle faser

Et godt prosjektstyringsverktøy er avgjørende for at kundene våre skal lykkes med sin prosjektstyring. Derfor er kvalitet et nøkkelord i Invo. Med Invo øker kvaliteten på prosjektene i bedriften fordi verktøyet forteller deg hvordan du skal jobbe med dem. Arbeidsflyten blir uniform, slik at usikkerhet rundt prosjektarbeidet reduseres. Det er også lett å samarbeide om eller ta over oppgaver fra andre når alle vet hvor og hvordan man finner informasjon i systemet. Dette kaller vi kvalitetssikring i alle faser. Samtidig blir det enklere å lære av tidligere prosjekter for å hele tiden gjøre egne prosesser enda litt bedre.

 

Lurer du på om Invo Prosjektstyringsverktøy passer for din virksomhet? Kontakt oss for å få personlig veiledning. 

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!