God planlegging og gode prosjektverktøy er forutsetninger for smidig gjennomførelse av ethvert prosjekt. Med et prosjektverktøy der all informasjon som er relevant for prosjektet gjøres tilgjengelig for prosjektdeltakerne, kan dere jobbe mer effektivt og enhetlig. Det blir enklere å planlegge og samhandle, og dere kan optimalisere arbeidsprosesser samt forenkle rapportering og dokumentasjon i etterkant.

Med Invos bransjeløsning for bygg- og anleggsbransjen, får din bedrift alle verktøy dere trenger for en sømløs arbeidsflyt, bedre kontroll på informasjon og økt kvalitet på prosjektgjennomføringen. Løsningen er et skreddersydd prosjektstyringsverktøy, utviklet på bakgrunn av bransjens behov og arbeidsmåter.

Invo har moduler som dekker bygg- og anleggsbransjens behov 

Våre standard moduler dekker alle behov, fra dokumenthåndtering og samhandling i praksis til prosess- og prosjektstyring på et overordnet nivå.

Med vår bransjeløsning får du:

  • En felles prosjektportal i SharePoint for intern og ekstern samhandling
  • Ingen begrensninger på antall prosjekter som kan opprettes
  • Self-service og enkel tilgangsstyring
  • Pre-definerte maler som gjør oppstart av nye prosjekter enkelt
  • Prosjektstyring med faser, beslutningsporter og aktivitetsoppfølging
  • Brukervennlig styringssystem med tett integrasjon til prosjektportalen
  • Enkel tilgang til styringsdokumenter og maler, der brukeren er
  • Rask arkivering av relevant e-postkorrespondanse på prosjektene
  • Rapporter
  • Microsoft 365 applikasjon som forenkler lagring og gjenfinning av informasjon

Invo er integrert med Microsoft-teknologier som Office 365, SharePoint, Power BI og mer. Disse integrasjonene bidrar til å maksimere både effektivitet og produktivitet hos de ansatte.

Lurer du på om våre løsninger passer for din virksomhet? Kontakt oss for å få personlig veiledning.

Våre fornøyde kunder

– Gevinsten vi har oppnådd er at vi alltid er oppdaterte, om vi er på byggeplass, på kontoret eller hjemme og at Invo gir en veldig god oversikt og tilgang til dokumenter og systemer.

Hans Kristian Aasland, Daglig leder i Jærentreprenør AS. Les mer om vår kunde Jærentreprenør og hvorfor de bruker løsninger fra Invo.

– Vi har fått god kontroll på styrende dokumenter, bedre prosjektstyring og vi bruker mindre tid på gjenfinning og søk. For øvrig har håndtering av e-poster blitt en lek!

Einar Berggren Hansen, KS – Leder i JI Bygg AS. Les mer om vår kunde JI Bygg og hvorfor de bruker løsninger fra Invo.