Systemer som sikrer god arbeidsflyt

Invos bransjeløsning er satt sammen av flere moduler som er tilpasset bygg- og anleggsbransjen. Modulene sikrer effektiv og brukervennlig dokumenthåndtering og prosjektstyring i bedriften. I denne løsningen får du Invo Prosjekt, Prosjektstyringsverktøy, Connect, Kvalitetssystem og Tilgangskontroll.

Du får altså alle verktøy bedriften trenger for en sømløs arbeidsflyt, bedre kontroll på informasjon og økt kvalitet på prosjektgjennomføringen.  Prosjektstyringsverktøyet er tilpasset og utviklet på bakgrunn av bransjens behov og arbeidsmåter.

Med vår bransjeløsning får du:

  • En felles prosjektportal i SharePoint for intern og ekstern samhandling
  • Ingen begrensninger på antall prosjekter som kan opprettes
  • Enkel tilgangsstyring helt ned på dokumentnivå
  • Automatisert opprettelse av prosjekt, med pre-definerte maler
  • Prosjektstyring med faser, beslutningsporter og aktivitetsoppfølging
  • Statusrapporter med mulighet for å integrere med Microsoft PowerBI
  • Brukervennlig styringssystem med tett integrasjon til prosjektportalen
  • Enkel tilgang til styringsdokumenter og maler uansett hvor brukeren er
  • Rask arkivering av relevante e-poster inne i prosjektmappene
  • Microsoft 365-applikasjon som forenkler lagring og gjenfinning av informasjon

Invo er integrert med Microsoft-teknologier som Microsoft 365, SharePoint, Power BI og mer. Disse integrasjonene bidrar til å maksimere både effektivitet og produktivitet hos de ansatte. Modulene våre dekker bygg- og anleggsbransjens behov fra dokumenthåndtering og samhandling i praksis til prosess- og prosjektstyring på et overordnet nivå.

Lurer du på om våre løsninger passer for din virksomhet? Kontakt oss for å få personlig veiledning.

Våre fornøyde kunder

– Gevinsten vi har oppnådd er at vi alltid er oppdaterte, om vi er på byggeplass, på kontoret eller hjemme og at Invo gir en veldig god oversikt s

Hans Kristian Aasland, Daglig leder i Jærentreprenør AS. Les mer om vår kunde Jærentreprenør og hvorfor de bruker løsninger fra Invo.

– Vi har fått god kontroll på styrende dokumenter, bedre prosjektstyring og vi bruker mindre tid på gjenfinning og søk. For øvrig har håndtering av e-poster blitt en lek!

Einar Berggren Hansen, KS – Leder i JI Bygg AS. Les mer om vår kunde JI Bygg og hvorfor de bruker løsninger fra Invo.