Prosjektgjennomføring fra A til Å – alle verktøy du trenger i en arbeidsflate

Et godt prosjekt, starter alltid med god planlegging og ikke minst med gode verktøy som sørger for at informasjonen alltid er lett tilgjengelig for prosjektdeltakerne. Med Invos bransjeløsning, får du alle verktøy du trenger for en sømløs arbeidsflyt, bedre kontroll på informasjon og økt kvalitet på prosjektgjennomføring. Invos løsning er et skreddersydd prosjektstyringsverktøy for bygg- og anleggsbransjen.

Våre standard moduler dekker alle behov for dokumenthåndtering og samhandling i praksis til prosess- og prosjektstyring på et overordnet nivå.

Invo er integrert med Microsoft teknologier som Office 365, SharePoint, Power BI og mer. Disse integrasjonene bidrar til å maksimere både effektivitet og produktivitet hos de ansatte.

Med vår bransjeløsning, får du:

  • En felles prosjektportal i SharePoint for intern og ekstern samhandling
  • Ingen begrensninger på antall prosjekter som kan opprettes
  • Self-service og enkel tilgangsstyring
  • Pre-definerte maler som gjør oppstart av nye prosjekter enkelt
  • Prosjektstyring med faser, beslutningsporter og aktivitetsoppfølging
  • Brukervennlig styringssystem med tett integrasjon til prosjektportalen
  • Enkel tilgang til styringsdokumenter og maler, der brukeren er
  • Rask arkivering av relevant e-postkorrespondanse på prosjektene
  • Rapporter
  • Microsoft 365 applikasjon som forenkler lagring og gjenfinning av informasjon

Våre fornøyde kunder

Gevinsten vi har oppnådd er at vi alltid er oppdaterte, om vi er på byggeplass, på kontoret eller hjemme og at Invo gir en veldig god oversikt og tilgang til dokumenter og systemer.

Hans Kristian Aasland, Daglig leder i Jærentreprenør AS. Les mer om vår kunde Jærentreprenør og hvorfor de bruker løsninger fra Invo.

Vi har fått god kontroll på styrende dokumenter, bedre prosjektstyring og vi bruker mindre tid på gjenfinning og søk. For øvrig har håndtering av e-poster blitt en lek!

Einar Berggren Hansen, KS – Leder i JI Bygg AS. Les mer om vår kunde JI Bygg og hvorfor de bruker løsninger fra Invo.