Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Fagbegreper

Internkontroll

Hva er Internkontroll?

Internkontroll er en type egenkontroll for å sikre at bedriften oppfyller lovfestede krav og forskrifter.
Prosjekt (1)

Hva er et prosjekt?

Et prosjekt er definert som en midlertidig og unik oppgave som er satt i gang for å oppnå et spesifikt mål eller resultat. Prosjekter kan være store eller små, og de kan utføres av enkeltpersoner eller i grupper.
Effektivitet

Hva er effektivitet?

Definisjonen på effektivitet er et mål på hvor godt en oppgave eller prosess er utført, sett i sammenheng med de ressursene som er brukt.
Prosjektstyring

Hva er prosjektstyring?

Prosjektstyring handler om å planlegge, organisere, styre og kontrollere ressurser for å oppnå definerte mål innenfor en bestemt tidsramme og budsjett.
Automatisering

Hva er automatisering?

Automatisering gjør at mange repetitive oppgaver som tidligere ble utført av mennesker, nå gjøres av maskiner. Produksjon i fabrikker, lagerstyring, transport og til og med kontorarbeid, er noen av områdene der automatisering blir brukt.
Kvalitetssikring

Hva er kvalitetssikring?

Kvalitetssikring er en prosess som brukes for å sikre at produkter eller tjenester oppfyller visse standarder og krav.
Design Uten Navn (4)

Applikasjon

Betydningen av ordet applikasjon er anvendelse og tilpasning, og det brukes innen flere ulike temaer og yrker.
Kompetanse 2 (1)

Hva er kompetanse?

Kompetanse kan være en kombinasjon av ferdigheter, kunnskap, erfaring og personlige egenskaper som gjør det mulig for en person å utføre en jobb eller oppgave på en tilfredsstillende måte.

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!