Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Fagbegreper

INVO Sak Test2
Saksbehandling
Saksbehandling er en terminologi som brukes i stat og kommune for å beskrive stillinger der man jobber med å forberede og iverksette beslutninger i saker/vedtak. Begrepet saksbehandling brukes også i privat sektor, eksempelvis i support/CRM-sammenheng der man er i dialog med kunder, svarer på forespørsler og lignende.
Jonas Leupe 0Ivop5v4mmu Unsplash
Hva er integrasjon?
Ordet integrasjon betyr sammenslutning av enheter til en større enhet, eller til et nært samarbeid. Integrasjon er et begrep som brukes om flere ulike situasjoner. Innen IT-bransjen brukes integrasjon for å beskrive en kobling mellom ulike systemer eller løsninger.
Zan Wgqz5ysqsfk Unsplash
Hardware
Hardware, også kalt maskinvare på norsk, er de fysiske elementene i en datamaskin. Hardware er blant annet det du finner på innsiden av en datamaskin, for eksempel en prosessor eller harddisk. Det kan også være ting du kobler til fra utsiden av maskinen – eksempelvis en skjerm, tastatur eller mus.
Ilya Pavlov Oqtafyt5ktw Unsplash
Software
Software, også kalt programvare på norsk, er alle programmer, instruksjoner, applikasjoner og data som brukes for at en datamaskin skal fungere.
Design Uten Navn (5)
Moduler
Definisjonen av modul er standardisert selvstendig element, delelement eller grunnelement.  Innen elektronikk betegnes modul som en byggekloss som inngår som en del av et større apparat eller system.
Pankaj Patel Fi Gjalrgkc Unsplash
API
API står for Application Programming Interface, eller programmeringsgrensesnitt på norsk. API er en kode som brukes for å utveksle data mellom forskjellige systemer eller apper.
Istock 1307382628
Arbeidsrutiner
En arbeidsrutine beskriver en oppgave eller aktivitet i en prosess. En arbeidsrutine har et formål, omfang, ansvar, beskrivelse av aktiviteten samt eventuelle frister for utførelse.
Annie Spratt Qckxruozjrg Unsplash
Digital samhandling
Digital samhandling handler om å bruke digitale verktøy og teknologi for å samarbeide, kommunisere og jobbe sammen med andre mennesker og bedrifter, uavhengig av hvor partene befinner seg.
Istock 1321462048
Hva er digitalisering?
Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre eksisterende løsninger og tjenester.
Nubelson Fernandes 9Ab7ljgdftq Unsplash
Hva er distraksjon?
Definisjonen på distraksjon er at du flytter oppmerksomheten bort fra det som er viktig eller aktuelt, og som kanskje også gjør at du glemmer det du holdt på med.
Profits
Hva er lønnsomhet?
Lønnsomhet er et økonomisk begrep. Det betyr enkelt fortalt at du tjener mer penger enn du bruker. Når du skal beregne lønnsomhet er formelen: inntekter minus kostnader.
Mestring
Hva er mestring?
Mestring er en følelse og prosess der en person håndterer utfordringer og diverse oppgaver de møter på i løpet av livet.
Istock 1174589889 (1)
Avvik
Definisjonen på avvik er ganske enkelt en uønsket hendelse som har resultert i, eller kunne resultert, i skade på for eksempel mennesker og bygninger.
Metadata
Metadata
Metadata gjør det enklere for oss å finne, forstå og behandle data. 
Internkontroll
Hva er Internkontroll?
Internkontroll er en type egenkontroll for å sikre at bedriften oppfyller lovfestede krav og forskrifter.
Prosjekt (1)
Hva er et prosjekt?
Et prosjekt er definert som en midlertidig og unik oppgave som er satt i gang for å oppnå et spesifikt mål eller resultat. Prosjekter kan være store eller små, og de kan utføres av enkeltpersoner eller i grupper.
Effektivitet
Hva er effektivitet?
Definisjonen på effektivitet er et mål på hvor godt en oppgave eller prosess er utført, sett i sammenheng med de ressursene som er brukt.
Prosjektstyring
Hva er prosjektstyring?
Prosjektstyring handler om å planlegge, organisere, styre og kontrollere ressurser for å oppnå definerte mål innenfor en bestemt tidsramme og budsjett.
Automatisering
Hva er automatisering?
Automatisering gjør at mange repetitive oppgaver som tidligere ble utført av mennesker, nå gjøres av maskiner. Produksjon i fabrikker, lagerstyring, transport og til og med kontorarbeid, er noen av områdene der automatisering blir brukt.
Kvalitetssikring
Hva er kvalitetssikring?
Kvalitetssikring er en prosess som brukes for å sikre at produkter eller tjenester oppfyller visse standarder og krav.

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!