Lierhus AS velger Invo!

Ved å velge Invo, får Lierhus et enklere steg inn i SharePoint og en mer effektiv hverdag i skyen.

Lierhus bygger for private og profesjonelle – småhus, flermannsboliger og større rekkehusprosjekter.

Ved hjelp av standardiserte moduler integrert med Microsoft SharePoint, kan de ansatte enkelt finne relevant informasjon og få tilgang til ulike arbeidsprosesser i én arbeidsflate. Løsningen vil også tilrettelegge for økt intern- og ekstern samhandling.

Ved å velge Invo, får Lierhus et enklere steg inn i Microsoft SharePoint og Office 365 verden for en mer effektiv hverdag i skyen. Ved å integrere Invo Prosjekt med Viscenario sin mobile plattform for byggeplass, får Lierhus en totalløsning for ulike type brukere i selskapet. All dokumentasjon rundt tilvalg vil automatisk bli tilgjengeliggjort i Invo Prosjekt. Alt samlet på et sted!

Leveransen består av:

Vi ser frem til et godt samarbeid.

#enarbeidsflate #sharepoint #cloud #office365