Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Hersleth Entreprenør fikk reduserte kostnader og bedre arbeidsflyt med Invo

Etter at entreprenøren Hersleth tok i bruk Invos verktøy fikk de en mer effektiv arbeidsflyt, økt stabilitet og en bedre integrering med eksisterende systemer. I tillegg fikk de en annen uforventet positiv effekt, nemlig en redusering i systemkostnadene. (Foto: Hersleth Entreprenør AS)

Det hele begynte med at Hersleth Entreprenør opplevde at systemene de brukte for prosjektstyring og dokumenthåndtering ikke oppfylte behovene bedriften hadde. Mer spesifikt savnet de en god løsning for prosjekt- og dokumenthåndtering, samtidig som de ønsket en mer visuell måte å jobbe på.

Etter at vi ISO-sertifiserte systemene våre var vi på utkikk etter verktøy som lot oss jobbe mer visuelt og med bedre flyt, men vi slet med å finne løsninger som oppfylte dette behovet. Vi prøvde et par alternativer, men ble ikke fornøyde. Det ble egentlig bare mer tungvint, sier Morten Henriksen, Leder for Kalkulasjon og Prosjektstøtte i Hersleth Entreprenør.

Basert på erfaringene vi hadde fra bruk av de andre systemene, visste vi at vi hadde behov for en onlineløsning som var tilpasset våre behov. Derfor var vi veldig positive når Invo tok kontakt med oss og presenterte sin løsning. Det at Invo baserte seg på SharePoint var også et stort pluss, ettersom dette var noe vi allerede abonnerte på gjennom Microsoft 365, fortsetter Henriksen.

Derfor falt valget på Invo

Selv om Hersleth var positive til Invo, vurderte de også andre alternativer. Det som til slutt gjorde at valget falt på Invo, var enkelheten i løsningen og den naturlige implementeringen med de eksisterende systemene. I dag bruker Hersleth en rekke verktøy fra Invo, inkludert Prosjekt, Dokumentsenter, Kvalitetssystem, Prosjektstyringsverktøy, Saksbehandlingsverktøy og Invo Connect.

Det var veldig viktig for oss å kunne integrere systemet med Office-programmene vi allerede brukte. Ute i prosjektene bruker vi for eksempel Outlook svært mye, og vi har derfor et behov for å kunne lagre e-poster og filer i et strukturert system, samt kunne dele dette med andre relevante aktører ved behov, forklarer Henriksen og fortsetter:

I tillegg var det nødvendig å kunne synkronisere og jobbe lokalt ved behov, for eksempel når vi brukte tegneprogrammer. Derfor falt valget til slutt på Invo, ettersom Invo hadde alt dette - og i tillegg kunne integrere det med løsningene vi allerede hadde i suiten vår.

Henriksen sier at fleksibiliteten i Invos løsninger har vært noe de har satt stor pris på.

Det er en fordel at vi kan gjøre tilpasninger til den enkelte bruker. Vi trenger bare be om en liten justering her og der, og så får vi det. Det er veldig kjekt å vite at vi ikke er låst til ett system. I tillegg er det en luksus å kunne ha alt tilgjengelig på alle enheter, uansett om det er PC, mobil eller nettbrett.

Lurer du på om Invo Prosjekt eller Invo Kvalitetssystem passer for din virksomhet? Kontakt oss for å få personlig veiledning.

Fikk mer for mindre

Ifølge Henriksen har implementeringen av Invos systemer også gjort at behovet for andre verktøy har forsvunnet, noe som igjen har ført til lavere systemutgifter for entreprenøren.

Behovet for en filserver har forsvunnet. Nå ligger alt i et dokumentsenter eller i de respektive prosjektene. Det gir både en fordel i form av en mer stabil løsning, men også i form av lavere kostnader ettersom vi har kunnet kutte ut dyre serverløsninger. Det er sjeldent at man får lavere utgifter ved implementering av nye systemer, men det har vi faktisk fått her, konstaterer Henriksen.

Jeg vil også legge til at det er svært positivt at Invo hele tiden videreutvikler sine verktøy. Inntrykket jeg får er at dere hele tiden er på utkikk etter å finne bedre løsninger, og ikke slår dere tilfreds. Det gir oss som kunde merverdi. Et godt eksempel på dette er utviklingen av Invo Connect, som jeg er sikker på at vi vil ha mye nytte av, legger han til.

Les mer om Invo Connect-løsningen i denne artikkelen fra Digi.no

Bedre støtte og oppfølgning

Sist, men ikke minst, har Hersleths behov for teknisk støtte blitt betraktelig mindre etter at de tok i bruk Invos verktøy.

Det har vært veldig få tilbakemeldinger fra brukerne på utfordringer de har, som jo i seg selv er et godt tegn. Når det i så fall har dukket opp, har vi fått hurtig og god hjelp av Invo. Det har gjort jobben min lettere, og arbeidshverdagen mer effektiv for brukerne, sier Henriksen.

Jeg vil også legge til at det har vært stor nytte i webinarene dere har gjennomført. Det har blant annet gitt meg innsikt hvordan andre kunder utnytter systemene deres på best mulig vis, noe som gir oss muligheten til å få mer ut av verktøyene vi allerede har, sier Henriksen avslutningsvis.

Lyst til å se løsningene våre i bruk? Se alle våre webinar opptak her.

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!