Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Kruse Smith automatiserer dokumenthåndteringen gjennom Invo sin skyløsning

Kruse Smith har inngått avtale med IT-selskapet Invo om å flytte all kommunikasjon og dokumenthåndtering i skyen. Digitaliseringsprosjektet effektiviserer arbeidsflyten i byggeprosjektene, ivaretar sikkerheten og tilrettelegger for datadrevet utvikling og automatisering av byggentreprenørens prosesser. Foto: Kruse Smith AS.

Byggentreprenøren bytter nå ut sin egenutviklede løsning for dokumenthåndtering, Kruskontrollen. Med den raskt økende digitaliseringen i bransjen, opplevde de at systemet gjorde dem sårbare med tanke på vedlikehold, utvikling og videre kostnader. Tiden var derfor kommet for å bytte ut Kruskontrollen med en moderne løsning, tilpasset byggebransjen.

  • Vi opplevde oss sårbare med å være avhengig av et internt utviklet system. Vi hadde derfor behov for å knytte oss opp mot ensamarbeidspartner som tilbød et produkt nær det vi hadde, og som ga oss en driftssikker løsning og tok ansvar for videre utvikling, sier konsernsjef Jon Syrtveit i Kruse Smith.

Nå har de inngått avtale om bruk av følgende moduler fra Invo:  Invo Start,Invo Prosjekt,Invo Prosjektstyringsverktøy,Invo Malbibliotek, Invo Sak,Invo Connect, Invo Kvalitetssystem og Invo Tilgangskontroll.

Gir bedre muligheter innenfor dataanalyse og automatisering

Som en av Norges ledende byggentreprenører, jobber Kruse Smith kontinuerlig med digitalisering av verdikjeden og prosjektgjennomføringen sin. Blant annet samler de inn data fra prosjektene sine, som brukes til å effektivisere og forbedre prosessene.

  • Invo har en god framtidsrettet tilnærming i tråd med vår strategi om digitalisering. De bygger videre på Microsoft sin plattform, som vi allerede har etablert vår infrastruktur på. Plattformen gir oss store forbedringsmuligheter i framtiden med tanke på analyse av data og automatisering av prosesser, samtidig som det ivaretar sikkerheten, forteller Guro Skår Myre, utviklingssjef i Kruse Smith.

Finner informasjonen lettere

Formålet med det nye systemet er å forenkle arbeidshverdagen til medarbeiderne, effektivisere prosjektene og bygge verdi for kundene deres.

  • Løsningen fra Invo skal effektivisere arbeidsflyten hos oss og gjøre all prosjektinformasjon enklere søkbar. Vi vil kunne få en enklere hverdag, hvor vi slipper å navigere rundt i mange systemer for å finne viktig informasjon. Dermed kan vi kutte andre spesialistsystemer, og vi får en enklere systemstruktur, sier Skår Myre.

Lurer du på om våre løsninger passer for din virksomhet? Kontakt oss for å få personlig veiledning. 

Nytenkende spesialist i bygg- og anleggsbransjen

Det norske IT-selskapet Invo har hatt et spesielt fokus på bygg- og anleggsbransjen over mange år. Blant annet er det utviklet et skreddersydd prosjektstyringsverktøy basert på bransjens behov og arbeidsmåter. Den inngående bransjeerfaringen er deler av grunnen til at Kruse Smith velger Invo.

  • Vi anser Invo som en fremtidsrettet aktør som lytter til bransjen og kundenes behov og videreutvikler løsningene sine basert på tilbakemeldinger fra kundene sine. Forventningen er at Invo bidrar med nytenkning og er en god sparringspartner og rådgiver i implementeringsfasen, sier Skår Myre.

Lyst til å se Invo Prosjektstyringsverktøy i bruk? Se vårt mini-webinar her. 

  • Vi valgte Invo fordi de har den mest helthetlige løsningen som dekket våre behov både på funksjonalitet og profesjonell videreutvikling. Deres løsning er også den løsningen som gir oss enklest mulig implementering, da vi allerede er godt erfarne med Sharepoint, avslutter Skår Myre.

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!